• (+374 10) 22 65 02
  • ermmg@mail.ru

ՖԻՆԼԵՔՍ

Ֆինլեքս ֆինանսաիրավական խորհրդատվական ընկերություն է, որը մատուցում է ֆինանսական, իրավաբանական և բիզնեսի ավտոմատացման ծառայություններ: Ֆինլեքս ֆինանսաիրավական խորհրդատվական ընկերությունը հիմնադրվել է 2007 թվականին՝ նպատակ ունենալով հնարավորինս աջակցել Հայաստանում ցանկացած ձեռնարկատիրական և հասարակական գործունեության իրականացմանը՝ ապահովելով բիզնես ոլորտում առաջացող ցանկացած տեսակի խնդրի արագ և արդյունավետ լուծումը: