FINLEX
Ֆինլեքս ֆինանսաիրավական խորհրդատվական ընկերություն է, որը մատուցում է ֆինանսական, իրավաբանական և բիզնեսի ավտոմատացման ծառայություններ:Ֆինլեքս ֆինանսաիրավական խորհրդատվական ընկերությունը հիմնադրվել է 2007 թվականին՝ նպատակ ունենալով հնարավորինս աջակցել Հայաստանում ցանկացած ձեռնարկատիրական և հասարակական գործունեության իրականացմանը՝ ապահովելով բիզնես ոլորտում առաջացող ցանկացած տեսակի խնդրի արագ և արդյունավետ լուծումը: