«Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գործարան» ՓԲԸ-ի հիմնական գործունեության ուղղություններն են՝

 • Հատուկ և երկակի նշանակության ապրանքների արտադրություն
 • Լայն սպառման ապրանքների արտադրություն
 • Իրավաբանական անձանց և անհատներին տարբեր ծառայությունների մատուցում
 • Ռազմական արտադրանքի արտահանում, ներմուծում և առևտրի միջնորդական գործունեություն
 • Հետազոտության և զարգացման գործունեության իրականացում

Ընկերությունը հագեցած է արտադրական ձեռնարկություններին բնորոշ հաստոցային պարկով և բոլոր տեսակի սարքավորումներով, համալրված է բարձրորակ ինժեներա-տեխնիկական անձնակազմով:

Ընկերությունում առկա են հետևյալ արտադրական միավորները.

 • Մեխանիկական հավաքման արտադրամաս
 • Գալվանական արտադրամաս և ձուլման արտադրամաս
 • Մոնտաժային արտադրամաս
 • Գործիքների և դրոշմակնիքների պատրաստման արտադրամաս
 • Փայտամշակման արտադրամաս

«ԵրՄՄԳ» ՓԲԸ գործունեությունը`

 • Հատուկ սարքավորումների, այլ գործիքների և արտադրատեսակների (հրամանատարական արկղեր, դաշտային հեռախոսների մարտկոցներ և լիցքավորող սարքեր, դաշույններ սպաների և գեներալների համար) արտադրություն
 • Մետաղական կոնստրուկցիաների, դռների և հեռակառավարվող դարպասների արտադրություն
 • Ռազմական տեխնիկայի արդիականացում և վերանորոգում
 • Բժշկական սարքավորումների և միջոցների արտադրություն
 • Գունավոր և սև մետաղների ձուլում
 • Գալվանապատում, փոշեներկում

 

Այսօր «ԵրՄՄԳ» ՓԲԸ-ն հեղինակավոր ընկերություն է, որը մինչ օրս շարունակում է դինամիկ զարգանալ, պահպանելով իրեն փոխանցված հարուստ գիտամշակութային ժառանգությունը՝ նպաստելով բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում նորարարական նախագծերի առաջացմանն ու իրականացմանը:

Ներկայումս «ԵրՄՄԳ» ՓԲԸ դուրս է եկել զարգացման նոր աստիճան, ուղղորդված ենթակառուցվածքային սահմանափակումների հաղթահարմանը, նորարարության խթանմանը, գիտելիքահենք արտադրությանը, ստարտափների խթանմանն ու նոր ծրագրերի առաջխաղացմանը՝ ինչպիսիք են,

 • Ռազմարդյունաբերության ձեռնարկությունների առաջխաղացման կենտրոնի ստեղծումը
 • Hi Tech կիբեռանվտանգության կենտրոնի ստեղծումը
 • ՏՏ ոլորտի ուսումնական ծրագրերի կազմակերպման խթանումը
 • Ստարտափ հարթակի զարգացումը
 • Ցուցահանդեսների կազմակերպումը