Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների Գործարան Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների Գործարան Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների Գործարան Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների Գործարան Երևանի Մաթեմատիկական Մեքենաների Գործարան

Մեր Նորությունները

Մեր Գրծընկերները

Ընկերություններ

ԵրՄՄԳ ՓԲԸ տարածքում այսօր գործում են այնպիսի հեղինակավոր կազմակերպություններ, ինչպիսիք են՝ Finlex ֆինանսաիրավական խորհրդատվական ընկերությունը, FAST Հայաստանի գիտատեխնիկական հիմնադրամը, Հայկական կոդ ակադեմիան, GlobalAM ստարտափ հարթակը: